Otpravnik vozova

POZICIJA

Otpravnik vozova

LOKACIJA

Šabac

PRIJAVITE SE

Elixir Zorka je kompanija članica hemijske divizije poslovnog sistema Elixir Group. Kontinuirane investicije u proizvodne procese i kapacitete, uz primenu inovativnih tehnologija, omogućile su da Elixir Zorka preuzme primat u proizvodnji mineralnih đubriva. Više od 70% proizvodnje izvozi se u više od 85 zemalja na svim kontinentima širom sveta.

Glavne odgovornosti

 • Organizuje rad po smenama i zadacima, i vodi raspored manevarskog osoblja za rad u turnusu
 • Vrši vizuelni pregled kolosečnih postrojenja, ispravnosti skretnica, puto – prelaznih branika i putnih prelaza
 • Organizuje železnički saobraćaj i transport unutar fabričkog kruga i van kruga do lokalne stanice
 • Izdaje naloge i naređenja za postavku kola, za utovar, istovar ili pretovar
 • Organizuje i nadgleda održavanje lokomotiva, vagona, pruge i pružnih prelaza
 • Prati realizaciju utovara, istovara ili pretovara železničkih kola
 • Analizira efikasnost rada i daje predloge za unapređenje i optimizaciju poslova svoje organizacione jedinice
 • Sarađuje sa drugim sektorima unutar Privrednog društva i Poslovnog sistema radi postizanja operativne efikasnosti
 • Aktivno prati i primenjuje najnovije tehnološke trendove, propise i standarde u železničkom saobraćaju

Kakvu osobu tražimo?

 • Sa IV stepenom saobraćajnog, mašinskog ili sličnog tehničkog smera
 • Sa minimalno 3 godina iskustva u radu na železnici
 • Sa razumevanjem sigurnosnih standarda i propisa vezanih za železnički transport
 • Sposobnu da rešava izazove i donosi odluke u dinamičnom radnom okruženju
 • Sa izuzetnim komunikacionim veštinama i sposobnošću vođenja tima

Šta nudimo?

 • Karijeru i učešće u najperspektivnijim projektima u najbrže rastućoj kompaniji u svojoj industriji, u regionu Jugoistočne Evrope
 • Izuzetne benefite i odličnu zaradu
 • Podršku cele organizacije da u potpunosti ispunite svoje profesionalne ciljeve
Rok za prijavu: do popunjavanja pozicije

Prijavite se

Biće kontaktirani kandidati koji uđu u uži izbor selekcije.

  Prijavljujem se za poziciju Otpravnik vozova na lokaciji Šabac:

  Dodaj CV:
  Kako ste saznali za otvorenu poziciju?*

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.