Operater na pakovanju

POZICIJA

Operater na pakovanju

LOKACIJA

Šabac

PRIJAVITE SE

Elixir Zorka je kompanija članica hemijske divizije poslovnog sistema Elixir Group. Kontinuirane investicije u proizvodne procese i kapacitete, uz primenu inovativnih tehnologija, omogućile su da Elixir Zorka preuzme primat u proizvodnji mineralnih đubriva. Više od 70% proizvodnje izvozi se u više od 85 zemalja na svim kontinentima širom sveta.

Glavne odgovornosti

 • Realizuje pakovanje robe prema planu proizvodnje i pakovanja i prema zadatim parametrima u okviru smenskih radnih naloga
 • Obezbeđuje funkcionalnu ispravnost postrojenja pakovanja i uslove za optimalno odvijanje procesa pakovanja
 • Sprovodi tehnološki proces pakovanja u smeni i održavanje optimalnih parametara pakovanja
 • Organizuje pripremu instalacije za tehnološko pranje, pranje i ponovno puštanje instalacije u rad
 • Održava čistoću svih delova opreme i instalacija
 • Sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama u domenu rada organizacione jedinice
 • Rukuje instalacijom za blendiranje i sitno pakovanje odnosno vrši pakovanje soli i đubriva u mala pakovanja u centru za blendiranje i sitno pakovanje
 • Rukuje mobilnom instalacijom za zauljivanje gotovog proizvoda prilikom premeštaja robe iz jedne u drugu halu ili prilikom otpreme gotovog proizvoda ili sirovina na baržu
 • Obezbeđuje uslove za postupanje i postupa prema procedurama i radnim uputstvima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine i drugim aktima kojima se regulišu ponašanje i disciplina na radnom mestu

Kakvu osobu tražimo?

 • Sa srednjom stručnom spremom, tehničkog usmerenja
 • Poželjno sa radnim iskustvom u industrijskom okruženju
 • Odgovornu i pažljivu pri radu

Šta nudimo?

 • Karijeru i učešće u najperspektivnijim projektima u najbrže rastućoj kompaniji u svojoj industriji, u regionu Jugoistočne Evrope
 • Izuzetne benefite i odličnu zaradu
 • Podršku cele organizacije da u potpunosti ispunite svoje profesionalne ciljeve
Rok za prijavu: do popunjavanja pozicije

Prijavite se

Biće kontaktirani kandidati koji uđu u uži izbor selekcije.

  Prijavljujem se za poziciju Operater na pakovanju na lokaciji Šabac:

  Dodaj CV:
  Kako ste saznali za otvorenu poziciju?*

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.