Mašinski inženjer supervizor

POZICIJA

Mašinski inženjer supervizor

LOKACIJA

Prahovo

PRIJAVITE SE

Elixir Craft pruža visok kvalitet usluga u oblastima izgradnje i održavanja svih proizvodnih i pratećih objekata poslovnog sistema Elixir Group, kao i trećim licima, zahvaljujući visokomotivisanom kadru i najsavremenijoj opremi. Pridruži nam se da zajednički gradimo budućnost na inovativnom projektu savremenog energetski efikasnog postrojenja.

Glavne odgovornosti

 • Poznaje sadržaj ugovora i ponuda za svakog podizvođača i postupa u skladu sa istim
 • Organizuje kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja mašinskih radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa
 • Svakodnevno komunicira sa timom o svim trenutnim i planiranim radovima, o kvalitetu rada podizvođača i tehničkim pitanjima (analiza pojedinačnih metodologija i njenim prednostima i nedostacima, usvajanje izmena u metodologiji, dinamici izvođenja radova i analizama planiranog i realnog trajanja aktivnosti)
 • Učestvje u rešavanju problema u slučaju neslaganja projektno tehničke dokumentacije. Analizira neslaganja, predloge rešenja, koordinacije i sprovođenje implementacije izmena kroz sve projekte
 • Proverava da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju ili postavljaju u objekat i da li postoji dokumentacija kojom se dokazuje njihov kvalitet (atest, sertifikat, izveštaj o ispitivanju i dr.)
 • Koordinira aktivnostima na gradilištu u slučaju odstupanja izvedenih radova od projekta i pomaže u rešavanju tehničkih pitanja, pitanja poštovanja zakonske regulative i poštovanja propisanih procedura
 • Redovno prati dinamiku izvođenja mašinskih radova, kao i usklađenost sa ugovorenim rokovima svih podizvođača, sačinjava i redovno ažurira preglednu tabelu za svaku od celina (ugovor, ponuda, procenat izvršenja svake od prihvaćenih ponuda, otvorena pitanja koja je potrebno hitno rešiti)
 • U cilju poštovanja zadatih rokova i normativa kvaliteta, sarađuje sa Projektantom i ostalim vođama timova radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta mašinskih radova, koordinacije i usaglašavanja odstupanja od projektovanih rešenja, rešavanja detalja koji nisu obuhvaćeni projektom – predlaganja rešenja i koordinacije tokom rešavanja detalja ili pak propisivanja novih predloga tokom izvođenja određenih pozicija mašinskih radova koji odstupaju od projektovanog rešenja i pripreme projekta izvedenog objekta
 • Sarađuje sa Projektantom u cilju blagovremene podrške u realizaciji projekta izvođenja mašinskih radova (blagovremena dostava neophodne PTD)
 • Učestvuje u nedeljnim sastancima sa podizvođačima i ostalim učesnicima na projektu u cilju boljeg sagledavanja toka projekta i aktuelnih problematika
 • Sarađuje sa službama podrške (IT, administracija, QA/QC i slično) u cilju obezbeđivanja sve neophodne dokumentacije za postrojenje
 • Učestvuje u izradi i ažuriranju projektnog plana, uskladjivanju dinamika, planiranju resursa i rešavanju aktuelnih problema

Kakvu osobu tražimo?

 • Sa završenim mašinskim fakultetom
 • Sa minimalno dve godine relevantnog iskustva
 • Sa funkcionalnim znanjem engleskog jezika
 • Sa poznavanjem tehnološko-tehničkih zahteva u mašinskim radovima

Šta nudimo?

 • Karijeru i učešće u najperspektivnijim projektima u najbrže rastućoj kompaniji u svojoj industriji, u regionu Jugoistočne Evrope
 • Izuzetne benefite i odličnu zaradu
 • Podršku cele organizacije da u potpunosti ispunite svoje profesionalne ciljeve
Rok za prijavu: do popunjavanja pozicije

Prijavite se

Biće kontaktirani kandidati koji uđu u uži izbor selekcije.

  Prijavljujem se za poziciju Mašinski inženjer supervizor na lokaciji Prahovo:

  Dodaj CV:
  Kako ste saznali za otvorenu poziciju?*

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.