Lice za BZR (bezbednost i zaštitu na radu)

POZICIJA

Lice za BZR (bezbednost i zaštitu na radu)

LOKACIJA

Šabac

PRIJAVITE SE

Elixir Zorka je kompanija članica hemijske divizije poslovnog sistema Elixir Group. Kontinuirane investicije u proizvodne procese i kapacitete, uz primenu inovativnih tehnologija, omogućile su da Elixir Zorka preuzme primat u proizvodnji mineralnih đubriva. Više od 70% proizvodnje izvozi se u više od 85 zemalja na svim kontinentima širom sveta.

Glavne odgovornosti

 • Sprovodi postupak procene rizika za radna mesta kod poslodavca
 • Vrši izmenu i dopunu Akta o proceni rizika
 • Organizuje i sprovodi sve zakonom propisane mere iz oblasti BZR i svakodnevno prati njihovu primenu na terenu
 • Izrađuje interna akta iz oblasti BZR
 • Izrađuje uputstva za bezbedan i zdrav rad i kontroliše njihovu primenu na terenu
 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne sredine i stanja opreme za rad
 • Sarađuje i koordinira sa službom medicine rada po svim pitanjima BZR
 • Sarađuje sa nadležnim inspekcijskim organima i učestvuje u izradi izveštaja vezanih za analizu povreda
 • Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Vrši nadzor trećih lica, izdaje dozvole za rad za obavljanje visoko-rizičnih aktivnosti
 • Učestvuje u pisanju procedura u skladu sa sa standardom OHSAS 18001/ISO 45001
 • Izrađuje budžet i vrši nabavku LZO
 • Učestvuje u investicionim projektima
 • Obučava i savetuje inženjere saradnike
 • Primenjuje radnu i tehnološku disciplinu

Kakvu osobu tražimo?

 • Sa fakultetskim obrazovanjem, tehničko-tehnološkog usmerenja
 • Sa minimalno 3 godine radnog iskustva
 • Sposobnu za rešavanje problema i donošenje odluka u dinamičnom okruženju
 • Komunikativnu, sposobnu da radi u timu

Šta nudimo?

 • Karijeru i učešće u najperspektivnijim projektima u najbrže rastućoj kompaniji u svojoj industriji, u regionu Jugoistočne Evrope
 • Izuzetne benefite i odličnu zaradu
 • Podršku cele organizacije da u potpunosti ispunite svoje profesionalne ciljeve
Rok za prijavu: do popunjavanja pozicije

Prijavite se

Biće kontaktirani kandidati koji uđu u uži izbor selekcije.

  Prijavljujem se za poziciju Lice za BZR (bezbednost i zaštitu na radu) na lokaciji Šabac:

  Dodaj CV:
  Kako ste saznali za otvorenu poziciju?*

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.