Inženjer specijalista u oblasti mašinske obrade

POZICIJA

Inženjer specijalista u oblasti mašinske obrade

LOKACIJA

Prahovo

PRIJAVITE SE

Elixir Craft pruža visok kvalitet usluga u oblastima izgradnje i održavanja svih proizvodnih i pratećih objekata poslovnog sistema Elixir Group, kao i trećim licima, zahvaljujući visokomotivisanom kadru i najsavremenijoj opremi. Pridruži nam se da zajednički gradimo budućnost na inovativnom projektu savremenog energetski efikasnog postrojenja.

Glavne odgovornosti

 • Rukovodi i usmerava tima projektanata u izradi projektno-tehničke dokumentacije
 • Izrađuje projekte kroz sve faze projektovanja, od koncepta do izvođenja, samostalno ili sa timom
 • Ostvaruje dobru komunikaciju sa timom u cilju iznalaženja najkreativnijih rešenja
 • Postavlja i kontroliše izvršenje dnevnih i nedeljnih zadataka svoga tima
 • Rukovodi postavljanjem računskih modela, kako na papiru tako i u softverskom paketu
 • Rukovodi razradom koncepta do nivoa za dobijanje građevinske dozvole, u skladu sa propisima
 • Kontroliše razradu projektne dokumentacije do nivoa za izvođenje
 • Na bazi arhitektonskih podloga razrađuje projekat mašinske opreme i instalacija i daje predloge za poboljšanja
 • Kontroliše projektnu dokumentaciju u cilju osiguranja kvaliteta
 • Kontroliše i učestvuje u izradi budžetskih procena i predmera i predračuna, projektovanje u skladu sa zadatim budžetom
 • Učestvuje u vršenju projektantskog nadzora prema potrebi
 • Sarađuje sa inženjerima različitih struka u Društvu ili spoljno angažovanih, analizira dobijene informacije i primena kroz projekat
 • Kontroliše pravovremeno dostavljanje potrebnih podataka svim saradnicima, kao i usklađivanje istih sa svim strukama
 • Sarađuje sa menadžerima na projektima, naručiocem i sa rukovodstvom firme
 • Kontroliše i učestvuje u pripremi inženjerskih izveštaja, proračuna i crteža
 • Vrši postavku projektnih parametara (opterećenja, materijali, dispozicije)
 • Poznavanje ostalih inženjerskih disciplina i poznavanje procesa projektovanja različitih tipova objekata kroz sve faze
 • Poznavanje aktuelnih događanja na tržištu opreme, instalacija i sistema ugradnje
 • Odgovoran je za radnu disciplinu u timu
 • Konstantno unapređuje procese i znanja unutar svog tima
 • Poznavanje objedinjene procedure i funkcionisanja CEOP platforme
 • Odgovoran je za svoj delokrug rada I rad na izradi dokumentacije kojim rukovodi, kako u Društvu, tako I van Društva, prema trećim licima

Kvalifikacije

 • VII stepen stručne spreme, Tehničko usmerenje
 • Pet godina relevantnog iskustva
 • Odlično znanje rada u Auto Cad aplikaciji i poznavanje jedne od sledećih aplikacija: Revit, Plant 3d, SolidWorks, Catia
 • Veštine pisane i usmene komunikacije
 • Znanje engleskog jezika i rada na računaru

Benefiti

 • Privatno zdravstveno osiguranje
 • Privatno penziono osiguranje
 • Benefiti fokusirani na porodicu
 • Obuke, sertifikacije, prilike za učenje, rast i razvoj
Rok za prijavu: do popunjavanja pozicije

Prijavite se

Biće kontaktirani kandidati koji uđu u uži izbor selekcije.

  Prijavljujem se za poziciju Inženjer specijalista u oblasti mašinske obrade na lokaciji Prahovo:

  Dodaj CV:
  Kako ste saznali za otvorenu poziciju?*

  Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA tehnologijom koja podleže Google-ovoj Politici privatnosti i Uslovima korišćenja.