Inženjer specijalista niskogradnje

POZICIJA

Inženjer specijalista niskogradnje

LOKACIJA

Prahovo

PRIJAVITE SE

Elixir Craft pruža visok kvalitet usluga u oblastima izgradnje i održavanja svih proizvodnih i pratećih objekata poslovnog sistema Elixir Group, kao i trećim licima, zahvaljujući visokomotivisanom kadru i najsavremenijoj opremi. Pridruži nam se da zajednički gradimo budućnost na inovativnom projektu savremenog energetski efikasnog postrojenja.

Glavne odgovornosti

 • Odgovara za sve zakonom propisane obaveze za odgovornog izvođača radova
 • Koordinira i rukovodi specijalizovanim radovima na gradilištu
 • Vodi računa o logističkim operacijama neophodnim za realizaciju svojih pozicija i utiče na smanjenje rizika od ometanja funkcionisanja ostalih pozicija
 • Učestvuje u izradi dinamičkih planova aktivnosti na projektu za svoje pozicije i ažurira iste u skladu sa situacijom na gradilištu
 • Redovno prisustvuje sastancima sa timom, naručiocem i podizvođačima o statusu napretka projekta i izveštava o svom delu aktivnosti
 • Učestvuje u kreiranju razvojnih planova preduzeća i aje preporuke za unapređenje procesa
 • Vrši redovno kontrolu kvaliteta izvedenih radova u svom domenu
 • Organizuje, prati i kontroliše rad podizvođača u svom domenu
 • Stara se o primeni mera zakona o BiZNR i Zakona o planiranju i izgradnji na svojim pozicijama
 • Stara se da sve ugovorne obaveze budu ispunjene
 • Stara se o povredama ugovornih obaveza i utiče na umanjenje svih rizika na projektu u svom domenu
 • U slučaju neadekvatne i nepotpune tehničke dokumentacije u svom domenu, o tome obaveštava Vođu projekta – Seniora,  Naručioca i Nadzorni organ
 • Stara se o statusu zahteva za informacijom i zahteva za promenom kao i svim podnescima i po potrebi sam formira zahteve za svoje pozicije
 • Evidentira sve izmene nastale na projektu na svojim pozicijama
 • Učestvuje u tehničkom prijemu objekta
 • Stara se da svoje pozicije završi u dogovorenom roku, budžetu i kvalitetu
 • Dostavlja podatke Vođi projekta – Senioru na kraju meseca u vezi izrade mesečnih situacija
 • Izrađuje i kontroliše potrebnu dokumentaciju
 • Odgovoran je za radnu disciplinu na gradilištu za svoje pozicije
 • U zavisnosti od situacije i veličine projekata, radi na više projekata istovremeno
 • U slučaju odsustva Vođe projekta – Seniora zamenjuje ga u gradilišnim aktivnostima
 • Odgovoran je za svoj delokrug rada i rad gradilišta kojim rukovodi, kako u Društvu, tako I van Društva, prema trećim licima

Kvalifikacije

 • VII stepen stručne spreme, tehničko usmerenje
 • Tri godine relevantnog radnog iskustva
 • Znanje rada u aplikacijama iz oblasti tehničke struke (Auto Cad, Solid Works i slično)
 • Znanje rada u aplikacijama iz oblasti upravljanja projektima (MS Project i slično)
 • Veštine pisane i usmene komunikacije
 • Znanje engleskog jezika i rada na računaru

Šta nudimo?

 • Karijeru i učešće u najperspektivnijim projektima u najbrže rastućoj kompaniji u svojoj industriji, u regionu Jugoistočne Evrope
 • Izuzetne benefite i odličnu zaradu
 • Podršku cele organizacije da u potpunosti ispunite svoje profesionalne ciljeve
Rok za prijavu: do popunjavanja pozicije

Prijavite se

Biće kontaktirani kandidati koji uđu u uži izbor selekcije.

  Prijavljujem se za poziciju Inženjer specijalista niskogradnje na lokaciji Prahovo:

  Dodaj CV:
  Kako ste saznali za otvorenu poziciju?*

  Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA tehnologijom koja podleže Google-ovoj Politici privatnosti i Uslovima korišćenja.