Električar

POZICIJA

Električar

LOKACIJA

Šabac

PRIJAVITE SE

Elixir Zorka je kompanija članica hemijske divizije poslovnog sistema Elixir Group. Kontinuirane investicije u proizvodne procese i kapacitete, uz primenu inovativnih tehnologija, omogućile su da Elixir Zorka preuzme primat u proizvodnji mineralnih đubriva. Više od 70% proizvodnje izvozi se u više od 85 zemalja na svim kontinentima širom sveta.

Glavne odgovornosti

 • Održava radnu sposobnost elektro opreme i upravljačkog sistema
 • Obavlja poslove preventivnog održavanja radi sprečavanja pojave oštećenja ili kvarova na elektro opremi ili upravljačkom sistemu
 • Učestvuje u planskim popravkama i remontima (popravka ili zamena neispravnih delova elektro opreme, upravljačkog sistema ili instalacijama opšte potrošnje)
 • Obavlja popravke i otklanjanje kvarova na elektro opremi ili opremi koja čini deo upravljačkog sistema, samostalno ili sa kolegama
 • Obavlja srednje složene poslove na osnovu tehničke dokumentacije i tehnoloških postupaka
 • Koristi svoja znanja za rešavanje različitih problema iz svog delokruga rada u dodeljenim objektima Kompanije
 • Obavlja manje složene poslove u domenu automatičarskih radova u skladu sa dodeljenim radnim zadacima
 • Evidentira izvršene planirane i neplanirane elektro radove na radnom nalogu;
 • Evidentira potrošene rezervne delove i opremu u skladu sa objedinjenim šifarnikom
 • Hitno izveštava direktnog rukovodioca o nastalim havarijama i zastojima i njihovom rešavanju
 • Sarađuje sa trećim licima na servisiranju opreme;
 • Odaziva se na intervenciju po pozivu i van redovnog radnog vremena i radi na otklanjanju kvara
 • Održava čistoću radnog prostora i učestvuje u akcijama čišćenja radnog okruženja
 • Postupa prema procedurama i radnim uputstvima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine i drugim aktima kojima se regulišu ponašanje i disciplina na radnom mestu

Kakvu osobu tražimo?

 • Sa IV stepenom stručne spreme, elektrotehničkog usmerenja
 • Sa radnim iskustvom u struci
 • Sa željom i istrajnošću da uspe i ispuni visoko postavljene ciljeve celog tima
 • Posvećenu, dobro organizovanu i željnu da postane deo tima koji ceni svoje ljude

Šta nudimo?

 • Karijeru i učešće u najperspektivnijim projektima u najbrže rastućoj kompaniji u svojoj industriji, u regionu Jugoistočne Evrope
 • Izuzetne benefite i odličnu zaradu
 • Podršku cele organizacije da u potpunosti ispunite svoje profesionalne ciljeve
Rok za prijavu: do popunjavanja pozicije

Prijavite se

Biće kontaktirani kandidati koji uđu u uži izbor selekcije.

  Prijavljujem se za poziciju Električar na lokaciji Šabac:

  Dodaj CV:

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.