Zavod za javno zdravlje Šabac Izveštaji monitoringa vazduha


 

Ekologija

Zaštita životne sredine jedan je od glavnih prioriteta naše kompanije. Ona je jedan od najbitnijih segmenata strategije održivog razvoja kompanije.

Elixir Zorka se opredelia za koncept održivog razvoja u mnogim područjima svog poslovanja, podrazumevajući obavezno uključivanje socijalnih, kulturnih i ekoloških aspekata u proces donošenja poslovnih odluka, posebno kada su u pitanju dugoročni efekti po životnu sredinu.

Zaštita životne sredine podrazumeva kompleksan, sistemski pristup, pa se pri projektovanju industrijskih operacija i procesa teži sistemskim rešenjima.

Zaštita životne sredine je svakodnevna obaveza svih naših zaposlenih.

 

Korisni linkovi:

Politika zaštite životne sredine Elixir Zorke

  • Integrisan pristup zaštiti životne sredine uz poštovanje svih važećih zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja ljudi, kao i materijalnih dobara;
  • Kontinuirano praćenje, merenje i prevencija u cilju sprečavanja emisije zagađujućih materija u životnu sredinu, bilo da je u pitanju vazduh, voda ili zemlјište;
  • Sprovođenje mera koje se odnose na sistem upravljanja bezbednošću;
  • Smanjenje korišćenja voda kao prirodnog resursa recirkulacijom vode u procesu proizvodnje koji ne generiše otpadne vode
  • Unapređenje upravlјanja svim tokovima otpada, poštujući hijerarhiju upravljanja otpadom definisanu kroz Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom, sa posebnim akcentom na prevenciju generisanja otpada;