Elixir Prahovo

Industrija hemijskih proizvoda Elixir Prahovo nalazi se u Istočnoj Srbiji, na tromeđi Rumunije, Bugarske i Srbije, udaljena 10 km od grada Negotina u neposrednoj blizini sela Prahova i na samoj obali reke Dunav. Od Beograda, suvozemnim i vodenim putem udaljena je 300 km.

IHP Elixir Prahovo je osnovano 1960. godine kao Fabrika superfosfata, tj. kao nastavak tehnološkog lanca metalurškog kompleksa Basen-Bor. Povećanje proizvodnje bakra u RTB Bor (dobijanje H2SO4) i zahtevi poljoprivrede, kao i povoljan položaj sa mogućnošću rečnog transporta, bile su osnova za proširenje kapaciteta i proizvodnog asortimana IHP Prahovo. Godine 1967. započela je II faza, a 1978. godine III faza razvoja. IHP Elixir Prahovo je tako od proizvođača superfosfata postao simbol razvijene hemijske industrije i svrstao se u red najvećih proizvođača i prerađivača fosforne komponente u Evropi.

Danas je IHP Elixir Prahovo veliki hemijski kompleks poznat po proizvodnji i preradi fosforne komponente i proizvodnji fosfornih soli. Međutim, prepoznatljivost ove hemijske industrije je proizvodni program mineralnih đubriva i prerada fosforne komponente.

Geografski položaj IHP Elixir Prahova je ključni faktor u prednosti nad drugim proizvođačima bazne hemije. Kombinat se nalazi na 861. km reke Dunav, velikoj evropskoj vodenoj magistrali Rajna - Majna - Dunav, koja povezuje sve ključne trgovačke i proizvodne faktore Evrope i šire.

Hemijski kombinat IHP Elixir Prahovo je komparativna bazna hemija u odnosu na susedne zemlje: Rumuniju, Bugarsku i zemlje velikog sirovinskog potencijala: Rusiju, Ukrajinu, Tursku i dr.

IHP Elixir Prahovo poseduje i međunarodnu luku Prahovo.  Međunarodna luka Prahovo je prva luka u teritorijalnim vodama Srbije od ušća Dunava, a osposobljena je za prihvat, pretovar i otpremu svih vrsta tereta, bilo u rinfuznom ili pakovanom stanju u količini od dva miliona tona godišnje.

married affairs i want an affair reasons why married men cheat
married affairs married affairs sites reasons why married men cheat
married cheat what causes women to cheat how to cheat with a married woman
married cheat wife who cheated how to cheat with a married woman
women who cheat website click
reasons people cheat how do i know if my wife has cheated my husband cheated on me
most women cheat black women white men why most women cheat
most women cheat black women white men why most women cheat
go when married men cheat women that cheat on their husbands
what makes husbands cheat how married men cheat why women cheat on their husbands
click unfaithful wife open