Elixir Prahovo

Industrija hemijskih proizvoda Elixir Prahovo nalazi se u Istočnoj Srbiji, na tromeđi Rumunije, Bugarske i Srbije, udaljena 10 km od grada Negotina u neposrednoj blizini sela Prahova i na samoj obali reke Dunav. Od Beograda, suvozemnim i vodenim putem udaljena je 300 km.

IHP Elixir Prahovo je osnovano 1960. godine kao Fabrika superfosfata, tj. kao nastavak tehnološkog lanca metalurškog kompleksa Basen-Bor. Povećanje proizvodnje bakra u RTB Bor (dobijanje H2SO4) i zahtevi poljoprivrede, kao i povoljan položaj sa mogućnošću rečnog transporta, bile su osnova za proširenje kapaciteta i proizvodnog asortimana IHP Prahovo. Godine 1967. započela je II faza, a 1978. godine III faza razvoja. IHP Elixir Prahovo je tako od proizvođača superfosfata postao simbol razvijene hemijske industrije i svrstao se u red najvećih proizvođača i prerađivača fosforne komponente u Evropi.

Danas je IHP Elixir Prahovo veliki hemijski kompleks poznat po proizvodnji i preradi fosforne komponente i proizvodnji fosfornih soli. Međutim, prepoznatljivost ove hemijske industrije je proizvodni program mineralnih đubriva i prerada fosforne komponente.

Geografski položaj IHP Elixir Prahova je ključni faktor u prednosti nad drugim proizvođačima bazne hemije. Kombinat se nalazi na 861. km reke Dunav, velikoj evropskoj vodenoj magistrali Rajna - Majna - Dunav, koja povezuje sve ključne trgovačke i proizvodne faktore Evrope i šire.

Hemijski kombinat IHP Elixir Prahovo je komparativna bazna hemija u odnosu na susedne zemlje: Rumuniju, Bugarsku i zemlje velikog sirovinskog potencijala: Rusiju, Ukrajinu, Tursku i dr.

IHP Elixir Prahovo poseduje i međunarodnu luku Prahovo.  Međunarodna luka Prahovo je prva luka u teritorijalnim vodama Srbije od ušća Dunava, a osposobljena je za prihvat, pretovar i otpremu svih vrsta tereta, bilo u rinfuznom ili pakovanom stanju u količini od dva miliona tona godišnje.